داوران

نام داور رشته تخصصی
علیرضا آلبویه سیستم های میکرو و نانو
سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهندسی مکانیک
جعفر ادبی فیروزجایی
میلاد اسفندیار
صادق الهامی جوشقان ساخت و تولید
علی محمد باغستانی خزش، خستگی و شکست
اصغر برادران رحیمی
عبدالامیر بک خوشنویس مکانیک سیالات
سیدهادی بنی هاشمی ترمودینامیک و انتقال‌حرارت
وحید بهلوری
محمد جواد ترکمان
سحر تورانداز روش های ساخت
محمد تقی ثابت
اکبر جعفری دینامیک ارتعاشات و کنترل
علی جوادی
محمد جوادی ترمودینامیک و انتقال‌حرارت
امین جودت
نبرد حبیبی مکانیک جامدات
علی حسنی الاستیسیته و پلاستیسیته، مکانیک جامدات
وحید خلفی
مرتضی خوشوقت علی آبادی
یعقوب دادگراصل ساخت و تولید
مرتضی دردل
مرتضی دلاکه نژاد سیستم های میکرو و نانو
محسن دهقانی
مصطفی ذاکری دینامیک ارتعاشات و کنترل
نیما راسخ صالح مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک
حافظ رحمانی دینامیک ارتعاشات و کنترل
حسین رحیمی آسیابرکی مهندسی مکانیک
ایمان رشیدی طرق
مسعود رهایی فرد دینامیک ارتعاشات و کنترل
محمد رضا زنگویی
حدیث ژرفی خزش، خستگی و شکست
حمیدرضا سابقی مکانیک سیالات
حمید سازگاران مهندسی متالوژی و مواد
علی سعیدی انرژی و محیط زیست
محمد امین سعیدی مهندسی مکانیک
محمدحسین عباسپور فرد بیو، میکرو و نانو مکانیک، مهندسی مکانیک
علی اکبر عبدوس
کریم علی اکبری
علیرضا فتحی ساخت و تولید
خلیل فرهنگ دوست خزش، خستگی و شکست
سید محمد نوید قریشی مکانیک جامدات
قدرت قصابی
پریسا کاظمیانی
شهاب کامل عباس نیا خزش، خستگی و شکست
امیررضا کوثری کنترل
مهدی گنجیانی مهندسی مکانیک
اسماعیل لکزیان مکانیک سیالات
جعفر لنگری مهندسی مکانیک
امید ماهیان مکانیک سیالات
حسین مجدی عبداله آباد مهندسی مکانیک
علی محروقی مکانیک سیالات
آرش محمدی دیزگوینی
حمید محمدیون
رضا مسعودی نژاد مکانیک جامدات
احمد مشایخی دینامیک ارتعاشات و کنترل، روباتیک، مکاترونیک
احسان معانی کنترل
محسن معتمدی
امیررضا معموری مکانیک سیالات
محمود موسوی مشهدی
محمد جواد میرنیا هریکندهی ساخت و تولید
محمد مهدی ناصریان
امیر نجیبی مکانیک جامدات
علیرضا نقوی مقدم
سعید وحیدی فر ترمودینامیک و انتقال‌حرارت
میترا یادگاری دهکردی مکانیک سیالات
شیما یزدانی مکانیک سیالات