بررسی تجربی تأثیر یک ارتز در تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

مجتمع آموزش عالی گناباد

چکیده

در دهه‌ی اخیر با توجه به افزایش چشمگیر طبقه سالمندان در هرم سنی بیشتر کشور‌های جهان ربات‌های پوشیدنی با اهداف توان‌بخشی مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. افتادن‌های ناگهانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل منجر به فوت در سالمندان شناخته می‌شود. در این مقاله تأثیر یک ربات پوشیدنی بر تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر این ربات ساده در کاهش متابولیسم بدن هنگام راه رفتن پیش‌تر مورد بررسی محققان قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی تجربی اثر این ربات بر روی تعادل افراد پرداخته شده است. برای این منظور ربات مورد نظر طراحی و ساخته شد. سپس یک بانک داده به‌وسیله‌ی نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده، ایجاد گردید. جهت گرداوری این بانک داده نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده به‌وسیله 10 دانشجوی داوطلب مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمایش‌ها تأثیر پارامتر‌های مایع گوش و بینایی بر روی تعادل افراد هنگام استفاده از این ربات، بررسی و آنالیز شد. یافته‌های حاصل شده از تأثیر پارامترهای مورد بررسی بر تعادل افراد حکایت می‌کند. مطابق نتایج آزمایش‌های صورت گرفته، استفاده از ربات فوق موجب بهبود عملکرد افراد در تعادل دینامیکی می‌شود، درصورتی‌که نتایج این تحقیق در تعادل استاتیکی تأثیر مشخصی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of an Orthosis Effect on Human Balance during standing and walking

نویسندگان [English]

  • seyed amir hoseini sabzevari
  • maryam zare
university of gonabad
چکیده [English]

In recent decades, due to the significant increase in the elderly in the age pyramid of most of the country, wearable orthoses have received more attention with regard to rehabilitation. Sudden falls are one of the most important factors leading to death in the elderly. In this article, the impact of an orthosis on human balance while standing and walking has been investigated. The effect of this simple orthosis in reducing body metabolism while walking has been studied. In this article, the experimental effect of this orthosis on people's balance has been investigated. For this purpose, the desired orthosis was designed and manufactured. Then a data bank was created by the results of the experiments. To compile this data, the results of the experiments conducted by 10 volunteer students were used. In these tests, ear fluid and vision indicators were analyzed on the performance of people when using this orthosis. The findings of the studies are related to the study between people. According to the results of the tests, the use of the above orthosis improves the performance of people in the dynamic body, while the results of this research on static performance do not show any effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wearable Orthosis
  • balance
  • walking
  • standing
  • sudden falls