شبیه سازی سه بعدی انتقال حرارت یک قطره غیرنیوتنی با در نظر گرفتن اثرات تبخیر سطحی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

در این مطالعه، مساله سقوط یک قطره غیرنیوتنی غیر هم­دما به­صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه مساله به­­ صورت سه­­ بعدی در نظر گرفته شده و از مدل پرکاربرد توانی(n=0.1) برای بررسی رفتار غیرنیوتنی قطره استفاده شده است. همچنین، نرم­افزار کامسول برای شبیه­­سازی عددی انتقال حرارت قطره غیرنیوتنی انتخاب شده و نتایج حاصل از این تحقیق با کارهای مشابه پیشین مقایسه گردیده و صحت­­ سنجی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده،  تبخیر سطحی تاثیر به­سزایی بر دمای قطره در حال سقوط دارد. شبیه­سازی­­ها نشان می­دهد که در نظر گرفتن تبخیر سطحی نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن تبخیر سطحی می­تواند باعث تغییر دمای قطره تا مقدار قابل توجه 10 درجه سانتی­گراد شود. عوامل موثر بر تبخیر سطحی قطره شامل سرعت سیال و دمای قطره با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که سرعت سیال مهم­ترین عامل در تغییر میزان تبخیر سطحی در قطره است. با دو برابر کردن میزان سرعت قطره، دمای آن 8 درجه سانتی­گراد افت پیدا می­­­­­­کند. بررسی مکانیزم حرکت و انتقال حرارت قطره غیرنیوتنی می­تواند کاربرد­های قابل توجهی در فرآیند­های مختلف در صنایع چاپ، رنگ و به­ خصوص دارو­سازی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Three-dimensional heat transfer simulation of a non-Newtonian droplet considering the effects of surface evaporation

نویسندگان [English]

  • Aref Khorammi 1
  • Amin Emamian 2
  • Amin Amiri Delouei 3
1 University of Tehran
2 University of Bojnord
3 Department of Mechanical Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

In this study, the problem of falling a non-isothermal non-Newtonian droplet has been investigated numerically. The geometry of the problem is considered in three-dimensional form. The widely used power-law model (n=0.1) has been used to investigate the non-Newtonian behavior of the droplet. COMSOL software has been selected for the numerical simulation of motion and heat transfer of non-Newtonian droplets. The results of this research have been compared with previous similar works and have been successfully validated. The simulations show that considering the surface evaporation compared to the case without considering the surface evaporation can change the temperature of the droplet up to a significant amount of 10°C. Factors affecting surface evaporation, including fluid velocity and droplet temperature, have been investigated in detail. The results show that fluid velocity is the most important factor in changing the amount of surface evaporation of the droplet. By doubling the drop's velocity, its temperature drops by 8°C. Investigating the mechanism of movement and heat transfer of non-Newtonian drops can have significant applications in various processes used in printing, dyeing, and especially pharmaceutical industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Droplet falling
  • Surface evaporation
  • Non-Newtonian power-law model
  • Heat transfer
  • COMSOL