فرایند پذیرش مقالات

اولین گام در راستای ثبت مقاله جدید در سامانه نشریه، ایجاد حساب کاربری یا ورود به آن توسط نویسنده مسئول مکاتبات است. پس از ورود به سامانه، لازم است اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی و نیز اسامی نویسندگان وارد شود. شایان ذکر است که باید ترتیب نویسندگان در سامانه نشریه و متن مقاله با هم مطابقت داشته باشند. پس از بارگذاری فرم کپی‌رایت و فایل‌های مقاله، مقاله در اختیار سردبیر محترم نشریه قرار گرفته و بررسی فنی اولیه از نظر تطبیق با چارچوب نشریه و نیز عدم همپوشانی با مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی و خارجی، انجام خواهد شد. پس از این مرحله، فرایند بررسی و داوری مقاله شروع شده و نتایج داوری از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. توجه به این نکته الزامی است که تصمیم‌گیری بر روی مقاله بر مبنای نظرات داوران و جمع‌بندی اعضای هیات تحریریه انجام خواهد گرفت.

کلیه مقالات توسط داورهای صاحب‌نام ارزیابی می‌شوند و هر چه سرعت پاسخگویی نویسندگان به اصلاح‌های درخواستی داورها سریع‌تر باشد، زمان تعیین وضعیت مقالات نیز کوتاه‌تر خواهد بود. نوع داوری نشریه "Single Blind Peer Review" است و نظرات داوران در داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌ها و درخواست‌های داوران را به صورت ناشناس با نام "داور 1" و "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.

 لازم به ذکر است که طبق تعهد سردبیر نشریه علم و فناوری در مهندسی مکانیک، جمع مدت داوری و تصمیم‌گیری نهایی بر روی مقاله به شرطی که نویسندگان محترم پاسخ به نظرات داوران و مقاله بازنگری شده را در مدت زمان مقرر ارسال نمایند، حداکثر 4 ماه است.

فلوچارت حاضر نشانگر روند کلی فرآیند پذیرش مقاله در نشریه علم و فناوری در مهندسی مکانیک می‌باشد.