اخبار و اعلانات

نمایه سازی مقالات نشریه در پایگاه مگیران

با سلام و احترام؛ در راستای ارتقای میزان رؤیت پذیری مقالات و افزایش میزان ارجاع دهی به مقالات و کسب ضریب تأثیر و معرفی دست آوردهای علمی پژوهشگران محترم، مقالات نشریه علم و فناوری در مهندسی مکانیک در پایگاه مگیران (Magiran) نمایه سازی شد.

مطالعه بیشتر

پیام سردبیر در خصوص انتشار الکترونیکی اولین شماره نشریه «علم و فناوری در مهندسی مکانیک»

با استعانت از الطاف خداوند متعال، اولین شماره نشریه علمی مکانیک دانشگاه فنی و حرفه­ای با عنوان «علم و فناوری در مهندسی مکانیک» پس از طی فرآیندهای ارزیابی و صفحه آرایی و با دریافت DOI  منتشر شد. اطلاعات مربوط به مقالات چاپ شده در اولین شماره دو فصلنامه به شرح زیر است: افزایش پایداری نانوسیالات و روش های تخمین آن تحلیل عددی اندرکنش سیال خون در رگ با دیواره انعطاف پذیر مطالعه عددی المان گسسته در شناسایی اثر متغیرهای محرک ارتعاشی بر نرخ تخلیه سیلوی حاوی مواد دانه ای مدل‌سازی و بررسی رفتار DNA اریگامی مثلثی تحت تاثیر دمای آزمایشگاهی تحلیل ...

مطالعه بیشتر