بررسی عددی و تحلیلی تاثیر هندسه های متفاوت معماری بر پدیده دودکشی و مصرف انرژی در ساختمان های بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‏ ای، تهران، ایران

2 گروه مکانیک دانشگاه صنعتی سجاد- مشهد - ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پدیده‌های طبیعی در زندگی انسان، بررسی و مطالعه این پدیده‌ها همواره مورد توجه بوده است . هدف این مطالعه بررسی پدیده دودکشی است که در همه ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد اگر چه در ساختمان‌های بلندمرتبه محسوس‌تر است. با توجه به اهمیت این پدیده در مصرف انرژی ساختمان‌های بلندمرتبه در این پژوهش این نوع ساختمان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل اهمیت تاثیر مقطع ساختمان‌ها در بروز و رفتار این پدیده، مقاطع بیضوی، مثلثی و مستطیلی با سطح یکسان مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه نتایج بدست آمده، مقاطع متفاوت ارزیابی و مقایسه شده اند. شبیه‌سازی این پدیده در نرم افزار فلوئنت انجام گرفته و نتایج تحلیلی با عددی مقایسه شده است که تطابق خوبی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد مقطع بیضی‌گون با توجه به هندسه آن و شرایط آیرودینامیکی، بهترین عملکرد را از نظر میزان فشار اضافی لازم جهت ایجاد فشار مثبت و غلبه بر پدیده دودکشی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and analytical study on the effect of different architectural geometric on the stack effect in tall building

نویسندگان [English]

  • Saeed Vahidifar 1
  • Sajad Kalidari 2
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Department of mechanical engineering- sajad university- mashhad-iran
چکیده [English]

Due to the importance of natural phenomena in human life, investigation and study of these phenomena has always been of interest. The aim of this study is to investigate the stack effect that occurs in all buildings, although it is more noticeable in high-rise buildings. Due to the importance of this phenomenon in the energy consumption of high-rise buildings, in this research, these types of buildings have been studied. Due to the importance of the influence of the cross-section of buildings on the occurrence and behavior of this phenomenon, therefore, elliptical, triangular and rectangular cross-sections with the same surface have been examined and by comparing the results, different cross-sections have been evaluated and compared. The simulation of this phenomenon has been done in Fluent software and the analytical results have been compared, which shows a good match. The results show that the elliptical cross-section, according to its geometry and aerodynamic conditions, has the best performance in terms of the amount of additional pressure required to create positive pressure and energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stack Effect
  • Building Aerodynamic
  • Energy efficiency
  • building geometry cross