تبیین طراحی مکانیکیِ فضای میانه در بازار مرکزی مشهد به جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش حرارتی مراجعین

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده شهید منتظری، دانشگاه فنی و حرفه ای، مشهد، ایران، آموزشکده معماری

2 گروه معماری، دانشکده خاوران، مشهد، ایران

3 گروه معماری، دانشکده فردوس، مشهد، ایران

چکیده

یکی از اصلی ترین موضوعات در تامین نور در فضاهای اداری و تجاری، بهره گیری از نور طبیعی است. آتریوم ها یا وید ها نور طبیعی را به فضاهای داخلی ساختمان ها هدایت میکنند. نور طبیعی و استفاده از آن برای روشنایی، یکی از اهداف استفاده از وید ها در ساختمان ها هستند. استفاده از گرمای نور خورشید در زمستان، استفاده از خاصیت بادخوانی و تهویه در آتریوم ها از دیگر مواردی است که استفاده از آتریوم ها را برای اهداف صرفه جویی انرژی مورد توجه قرار داده است. مولفه هایی در هرچه بیشتر کردن کارایی کاربرد آتریوم ها دارای اهمیت است. مکانیزم جداره های داخلی، نوع و فرم پوشش سقف آتریوم و شکل کلی این فضای خالی داخلی از جمله مواردی است که باید در طراحی بهینه وید ها مورد توجه قرار گیرد.

روش های بهینه سازی مکانیکی که سال هاست در علوم تکنولوژی برای بهینه سازی مسائل چند پارامتری استفاده می شود به عنوان تکنیک مناسب این پژوهش دیده می شود. مدل های ایجاد شده با نگارش الگوریتم ها در افزونه گرس هاپر بصورت متناظر بر مسائل انرژی پرداخته که در این بین افزونه هانی بی به عنوان ابزاری کارا در جهت بررسی آسایش حرارتی استفاده می شود. سازوکار این تحلیل متغیر به سمت بهینه سازی مصرف انرژی و آسایش حرارتی بوده و قابلیت تغییر همزمان را در پیکره بندی فضاهای میانه داراست که طراحی پارامتریک را ممکن می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the mechanical design of the middle space in the Bazar Markazi of Mashhad in order to reduce energy consumption and increase the thermal comfort of the clients

نویسندگان [English]

  • ehsan kafash 1
  • seyyed mahdi madahi 2
  • iman mirshojaeeian 3
1 Architecture, Shahid Montazeri Faculty, Technical University, Mashhad, Iran
2 architecture, khavaran faculty, mashhad, iran
3 architecture, ferdows faculty, mashhad, iran
چکیده [English]

One of the main issues in providing light in office and commercial spaces is the use of natural light. Atriums or voids direct natural light to the interior spaces of buildings. Natural light and its use for lighting are one of the purposes of using windows in buildings. The use of sunlight heat in winter, the use of wind reading and ventilation in atriums are other cases that have taken into consideration the use of atriums for energy saving purposes. Components are important in increasing the efficiency of the use of atriums. The mechanism of the internal walls, the type and form of the atrium roof cover and the general shape of this empty internal space are among the things that should be considered in the optimal design of the spaces.

Mechanical optimization methods, which have been used in technological sciences for many years to optimize multi-parameter problems, are seen as a suitable technique for this research. The models created by writing the algorithms in the Grass Hopper plug-in correspondingly deal with energy issues, among which the Honey Bee plug-in is used as an efficient tool to investigate thermal comfort. The mechanism of this variable analysis is towards optimization of energy consumption and thermal comfort, and it has the ability to simultaneously change the configuration of the middle spaces, which makes parametric design possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy saving
  • Thermal comfort
  • Middle space
  • Optimization algorithm
  • energy