مطالعه عددی تاثیر ساختمان آبفشان در مدت زمان تخلیه آب در سیستم اطفا حریق خشک

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‏ ای، تهران، ایران

2 گروه مکانیک ، دانشگاه خیام، مشهد

چکیده

در سیستم اطفا حریق ساختمانهای بزرگ در فصل زمستان جلوگیری از یخ زدگی آب داخل سیستم آبفشان موضوع مهمی است. بدین منظور از سیستم آبفشان لوله خشک استفاده می شود . در این روش به جای آب، هوا یا نیتروژن داخل سیستم بوده و در زمان حریق با ترکیدن بالب آبفشان ها افت فشار در سیستم ایجاد شده و آب با استفاده از سیستم پمپاژ آتش نشانی به داخل لوله ها تزریق و در حداقل زمان مطابق استاندارد باید به دورترین اسپرینکلر برسد. در حال حاضر اکثر سیستم لوله کشی ها سیستم خشک هنوز به صورت نیمه تجربی اجرا می شود. که در بسیاری از موارد مدت زمان تخلیه آب با استاندارد اتش نشانی همخوانی ندارد. لذا لازم است موضوع به لحاظ علمی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این مطالعه عددی به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت با تغییر در ساختمان آبفشان و مجرای خروجی آب با زوایای متفاوت اقدام به بررسی مدت زمان تخلیه آب گردید . نتایج نشان می دهد که افزایش دبی جریان هوا و همچنین اضافه کردن زاویه همگرایی نازل مجرای خروجی آبفشان، موجب افزایش سرعت جریان هوا در خروجی نازل شده که این موضوع مدت زمان تخلیه هوا را کاهش داده و در نتیجه زمان رسیدن آب به خروجی دورترین آبفشان را کم می کند. نتایج نشان می دهد با تغییر زاویه همگرایی نازل به 60 درجه و زاویه واگرایی 15 درجه را به جای آبفشان مدل استاندارد ساخت تایکو، استفاده کنیم سرعت خروجی هوا از آبفشان تا 60 درصد افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study on the Effect of Structural Sprinkler on Delivery Time in Dry Systems.

نویسندگان [English]

  • Saeed Vahidifar 1
  • Sadegh Farahi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, KHAYYAM UNIVERSITY,MASHHAD
چکیده [English]

It Is Important to Prevention of Freezing of Water in Fire fighting System in Building on Winter Season. For This Reason Dry Sprinkler Systems Is Used .In This Method Instead of Water, Air or Nitrogen Is Used on System.When Bulb Burst Pressure Drop Occurs on System and Fire Pump Infuse Water to Systems and so According to Standard, Water Should be Reach to Furthest Sprinkler in Specific Time. Nowadays this Time It Is not Satisfied and not Cconsonant with Standards of Fire Fighting Systems. In This Research with Using Fluent Soft Ware and Increasing Air Volume in System and Changing on the Structural of the Sprinkler and Nozzle Angel, with Increasing Air Speed Outlet, Time of Discharge Water to Furthest Consumer Decrease . Results Show with Change of Angel the Converge Angel to 60 and the Diverge Angel to 15 Instead of Standard Tyco manufacturing Speed of Air in Outlet Sprinkler 60 Percentage Increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Pipe Systems
  • Converge and Diverge Nozzle
  • Super Sonic Flow