تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه رانکین آلی استفاده شده برای بازیابی گرمای اتلافی از صنعت سیمان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک و صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، 570 میلیون بشکه نفت از 1463 میلیون بشکه نفت اختصاص داده‌ شده در بخش‌های مسکونی، صنعتی و حمل نقل را هدر می‌دهد. صنعت سیمان به عنوان یکی از متقاضیان پر مصرف انرژی، حدود 14% از انرژی بخش صنعتی کشور را مصرف نموده که حدود 40% از این انرژی در طول فرآیند‌های تولید اتلاف می‌شود. بنابراین، این پژوهش به منظور بازیابی گرمای اتلاف شده از صنعت سیمان توسط چرخه رانکین آلی صورت گرفته و توسط نرم افزار حل‌گر معادلات مهندسی EES شبیه‌سازی شده است. همچنین، به جهت جلوگیری از خوردگی مبادله‌کن‌های گرمایی و کنترل فرآیند تبخیر سیال آلی، از یک حلقه روغن حرارتی استفاده شده است. اتانول با توان تولیدی خالص kW 6213، بازده حرارتی 91/22% و بازده اگزرژی 18/24% نسبت به R123، R1233zd(E)، R1234ze(Z) و R600a بهترین عملکرد را دارا است و به عنوان سیال عامل مناسب انتخاب شده است. با افزایش هر kPa 100 فشار ورودی به توربین بخار، بازده‌های حرارتی و اگزرژی به ترتیب 7/2% و 67/2% افزایش می‌یابند و نیز با افزایش این شاخص شدت جریان جرمی ورودی به تبخیر کننده، 5/6% کاهش می‌یابد. افزایش هر یک درجه دمای چگالنده، به طور تقریبی موجب کاهش 5/6% بازده حرارتی و 5/5% بازده اگزرژی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy and exergy analysis of the organic Rankine cycle used for recovering waste heat from the cement industry.

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossien Akbari 2
  • Yousef Javanshir 2
1
2 Department of Industrial Engineering and Mechanical Engineering
چکیده [English]

The limitation of global fossil fuel resources has had a significant impact in recent years. Iran wastes 570 million barrels of oil out of the allocated 1463 million barrels for the residential, industrial, and transportation sectors. The cement industry, as one of the high-energy consumers, accounts for approximately 14% of the country's industrial energy consumption, with about 40% of this energy being lost during production processes. This study aims to recover the waste heat from the cement industry using the Rankine cycle and simulate it using the Engineering Equation Solver (EES) software. Additionally, a thermal oil loop has been employed to prevent corrosion of heat exchangers and control the organic fluid evaporation process. Ethanol has been selected as the suitable working fluid, with a net power production capacity of 6213 kW, a thermal efficiency of 91.22%, and an exergy efficiency of 18.24%, outperforming R123, R1233zd(E), R1234ze(Z), and R600a. Increasing the turbine's inlet pressure by 100 kPa increases thermal and exergy efficiencies by 2.7% and 2.67%, respectively, while decreasing the mass flow rate into the evaporator by 5.6%. Increasing the condenser temperature by one degree results in approximately a 5.6% reduction in thermal efficiency and a 5.5% reduction in exergy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • cement industry
  • waste heat recovery
  • organic rankine cycle
  • climate change
  • thermal oil loop "