بررسی پایایی سوخت‌های گازوئیل، بیودیزل و هیدروژن در موتورهای دیزلی با رویکرد تحلیل توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس کیفیت مواد و قطعات CKD، شرکت ایران خودرو خراسان (IKKCO)، مشهد، ایران.

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 مدیر واحد کیفیت، شرکت ایران خودرو خراسان (IKKCO)، مشهد، ایران.

چکیده

در یک دهه اخیر با توسعه تکنولوژی و افزایش ضریب رفاه انسانی شاهد رشد چشمگیر استفاده از منابع انرژی در جهان هستیم. در این بین صنعت حمل و نقل شامل گونه زمینی،‌ دریایی و هوایی بیشترین ضریب مصرف انرژی در جهان را دارا است. به طوری که با توسعه و فراگیری صنایع مذکور در اکثر مناطق دنیا، مشکلاتی از قبیل افزایش دمای کره زمین، تغییرات اقلیمی و افزایش آلایندگی‎های زیست محیطی بروز نموده است. این پدیده موجب جلب توجهات به سوی استفاده از منابع انرژی پایدار و سازگار با محیط زیست گردیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‎ی شاخص پایایی سه سوخت دیزل، بیودیزل و هیدروژن برای موتورهای احتراق داخلی با استفاده از معیارهای توسعه‎ی پایدار است. این روش ابزاری برای مقایسه و تحلیل سیستم‎های مبتنی بر انرژی و شامل سه دسته اصلی شاخص‎های زیست‎محیطی، اجتماعی و فناوری بوده که میزان امتیاز هر شاخص نشان‎دهنده سطح سازگاری فرآیند مورد بررسی است. به طوری که هر عنصر یا فرآیند که دارای پایایی بیشتر باشد، امتیاز بیشتری کسب می‎کند. به این ترتیب امتیازات در بازه 0 و 1 تخصیص داده می‎شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که سوخت دیزل از حیث شاخص‌های فناوری (مانند اگزرژی و راندمان) و بیودیزل و هیدروژن از حیث شاخص‌های زیست محیطی و اجتماعی (مانند نرخ آلایندگی، قابلیت توسعه و رسالت زیست محیطی) دارای برتری نسبی هستند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که با توسعه، بهینه‎سازی و تکمیل زنجیره استخراج، فرآوری و توزیع، در آینده‎ نزدیک شاهد جایگزینی نسبی این سوخت‎ها با سوخت‌ فسیلی باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the sustainability of diesel, biodiesel and hydrogen fuels in diesel engines with the approach of sustainable development analysis.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Saberi 1
  • Amirmohammad Ghandehariun 2
  • Ehsan Naghashzadeh 3
1 Quality Expert of Materials and Components, Iran Khodro Khorasan Company (IKKCO)
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 Quality Manager, Iran Khodro Khorasan Company (IKKCO)
چکیده [English]

In the decade, with the development of technology and the increase in the human factor, we have seen the growth of the use of energy resources in the world. The transportation industry, including land, sea and air, has the highest energy consumption coefficient in the world. the development and of the above-in most regions of the world, problems such as the increase in the temperature of the earth and the nature of climate changes and the increase in environmental pollution have occurred. This phenomenon has drawn attention to the use of sustainable and environmentally friendly energy sources. In the current research, using the method of examining sustainable development criteria, the reliability and comparison of the three fuels diesel, biodiesel and hydrogen for internal combustion engines have been investigated. This method is a useful tool for comparing and improving energy-based systems, which includes three main environmental, social and technological indicators and a total of 30 sub-indices. The score of each index indicates the level of compatibility of the examined process in the scope of that index. So that every element or process that has more reliability gets more points. , points are between 0 and 1. The evaluation indicators of this method include issues such as effectiveness, production costs (extraction, processing, transportation) and environmental pollution of each fuel. The results of this research provide an effective approach to compare the sustainable development capacity of the fuels used in diesel and, as a result, the development of economical and environmentally friendly fuels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • sustainable energy sources
  • sustainable development criteria
  • sustainability review