پیام سردبیر در خصوص انتشار الکترونیکی اولین شماره نشریه «علم و فناوری در مهندسی مکانیک»

با استعانت از الطاف خداوند متعال، اولین شماره نشریه علمی مکانیک دانشگاه فنی و حرفه­ای با عنوان «علم و فناوری در مهندسی مکانیک» پس از طی فرآیندهای ارزیابی و صفحه آرایی و با دریافت DOI  منتشر شد.

اطلاعات مربوط به مقالات چاپ شده در اولین شماره دو فصلنامه به شرح زیر است:

  • افزایش پایداری نانوسیالات و روش های تخمین آن
  • تحلیل عددی اندرکنش سیال خون در رگ با دیواره انعطاف پذیر
  • مطالعه عددی المان گسسته در شناسایی اثر متغیرهای محرک ارتعاشی بر نرخ تخلیه سیلوی حاوی مواد دانه ای
  • مدل‌سازی و بررسی رفتار DNA اریگامی مثلثی تحت تاثیر دمای آزمایشگاهی
  • تحلیل خرابی میل‎بادامک موتور خودروی سواری شش سیلندر
  • بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر شکل‌دهی با گاز لوله آلومینیومیAA 6063 در دمای داغ با استفاده از روش سطح‌پاسخ
  • اثر دبی سیال گرم و نانولوله کربنی-آب برعملکرد نانوسیال در تبادل‌گر حرارتی صفحه‌ای واشردار
  • مطالعه عددی و بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر سرعت و افت فشار سیال هیدرودینامیک مغناطیسی در بلنکت
  • بررسی عددی و آزمایشگاهی سیستم نوین سرمایش ساختمان مبتنی بر سیکل تبرید تراکمی
  • بررسی تجربی تأثیر یک ارتز در تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن

فرصت را مغتنم دانسته از تمامی افرادی که با ارائه مقاله موجبات حمایت از این نشریه را فراهم نموده­اند صمیمانه قدردانی می نمایم. ارتقای روزافزون دانش مدیریت در کشور عزیزمان را آرزومندیم.

محمود شریعتی

سردبیر نشریه