نمایه سازی مقالات نشریه در پایگاه مگیران

نمایه سازی مقالات نشریه در پایگاه مگیران

با سلام و احترام؛

در راستای ارتقای میزان رؤیت پذیری مقالات و افزایش میزان ارجاع دهی به مقالات و کسب ضریب تأثیر و معرفی دست آوردهای علمی پژوهشگران محترم، مقالات نشریه علم و فناوری در مهندسی مکانیک در پایگاه مگیران (Magiran) نمایه سازی شد.